Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova este instituţia publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Prahova, care asigură la nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.