Informare Ordinul nr. 1733/ 2015 privind aprobarea procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament

Conform articolului 11, al Ordinului nr.1733/19.08.2015 privind aprobarea procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament, alocația se solicită pe bază de cerere, care cuprinde și lista copiilor aflați în plasament/plasament în regim de urgență/tutelă.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

Citeşte mai mult...

 

Anunț întâlnire trimestrială 05.08.2015

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 617/18.12.2012 privind aprobarea unor masuri vizand asigurarea transparentei unor etape administrative derulate in cadrul procedurilor de adoptie si coordonarea interventiei Compartimentului adoptii si postadoptii in relatia cu managerul de caz, Biroul Adoptii din cadrul DGASPC Prahova organizeaza in data de 05.08.2015, intre orele 16.00-17.00, la sediul sau din mun. Ploiesti, Sos. Vestului nr. 14-16, o intalnire de consultare cu adoptatorii/familiile adoptatoare atestati/atestate care nu au fost inclusi/incluse in etapa de potrivire practica.

Citeşte mai mult...

 

Informare HG 75

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova doreşte să informeze despre apariţia Hotărârii de Guvern nr.75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling (click aici).

Prin acest act normativ sunt reglementate condiţiile în care copiii pot presta activităţi cultural, artistice, sportive, publicitare şi de modeling şi procedura prealabilă a informării Serviciului Public de Asistenţă Socială de la domiciliul copilului precum şi obligaţiile reprezentanţilor legali şi a organizatorilor. Prin organizatori, conform actului norm

Citeşte mai mult...

           Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova este instituţia publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Prahova, care asigură la nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.