Atestare ca asistent maternal profesionist

            Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile legii, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament.
 
 
            Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
-         au capacitate deplină de exerciţiu;
-         prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui parinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
-         au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament;
-         au urmat cursurile de formare profesională organizate de către D.G.A.S.P.C. Prahova, pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.
 
           Nu poate fi asistent maternal profesionist:                                                                          
-         persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
-         părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotarâre judecătorească rămasă definitivă;
-         persoana care suferă de boli cronice transmisibile;
-         persoana care desfăşoara o activitate salarizată poate deveni asistent maternal profesionist   numai cu condiţia încetării contractului individual de muncă pe baza căruia îşi desfăşoară respectiva activitate salarizată.
 
            Procedura de atestare ca sistent maternal profesionist:
      Persoanele care solicită să devină asistent maternal profesionist vor adresa o cerere de evaluare a capacităţii lor la sediul D.G.A.S.P.C. Prahova. La cerere vor fi anexate:
¨      copii legalizate a actelor de stare civilă (certificat naştere, certificat căsătorie);
¨      copii legalizate a actelor de studii (diplome);
¨      copia actului de identitate;
¨      certificate medicale ale solicitantului şi a persoanelor cu care locuieşte;
¨      certificat de cazier judiciar pentru solicitant şi persoanele cu care acesta locuieşte şi au capacitate deplină de exerciţiu;
¨      copie legalizată a titlului de proprietate al locuinţei sau a contractului de închiriere, declaraţie autentificată a proprietarului prin care recunoaşte solicitantului dreptul la folosinţă;
¨      declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se află în una dintre situaţiile prevăzute de lege care duce la incompatibilitatea practicării meseriei de asistent maternal profesionist;
¨      curriculum vitae.
       Cererea va fi evaluată în termen de 90 de zile de la data înregistrării, iar evaluarea presupune  trei etape:
-         6 vizite la domiciliul solicitantului (discuţii cu membrii familiei şi evaluarea situaţiei în fapt);
-         cursuri minime de pregătire cu o durată de 60 ore;
-         cursuri specializate cu o durată 12 ore.
      Cursurile se organizează la sediul D.G.A.S.P.C. Prahova, cu formatori din cadrul instituţiei. Cheltuielile pentru organizarea cursurilor sunt suportate de către D.G.A.S.P.C. Prahova.
            La sfârşitul acestor etape se prezintă dosarul solicitantului Comisiei pentru Protecţia Copilului Prahova, în vederea atestării ca asistent maternal profesionist.
 
Pentru mai multe informaţii, persoanele interesate se pot adresa Serviciului Management de Caz pentru Asistenţi Maternali Profesionişti din structura D.G.A.S.P.C. Prahova.
 
Date de contact ale Serviciului Management de Caz pentru Asistenţi Maternali Profesionişti:
Adresă: mun. Ploieşti, şos. Vestului nr. 14-16, camerele 8-9, parter
Telefon/Fax: 0244.586.100; 0244.511.400, int. 226
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Şef serviciu: Andreea Putineanu