Biroul management de caz pentru copii

Biroul management de caz pentru copii
 
Date de contact:
Adresă:  mun. Ploieşti, şos. Vestului, nr. 14-16, camerele 11 şi 12 – parter 
Tf/Fax:   0244/586.100, 0244.511.400, int. 227 şi 228        
Mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
 
Şef birou:Ionica Costache
 
Beneficiari:
  -  copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi;
  -  copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora;
  -  copilul abuzat sau neglijat;
  -  copilul găsit sau copilul abandonat de către mamă în unităţi sanitare;
  -  copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal;
  -  tânărul care îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ de zi, pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani;
  -  tânărul care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale şi care beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie specială, în scopul facilitării integrării sale sociale.
 
Atribuţii:
  -  preia cererile privind instituirea unei măsuri de protectie speciala a copiilor parasiti in unitatile sanitare;
  -  pregăteşte măsurile de protecţie specială (plasament familial) pentru copiii aflaţi în dificultate;
  -  identifică familiile sau persoanele cărora să le poată fi dat în plasament copilul, cu prioritate printre rudele acestuia, până la gradul IV inclusiv;
  -  în colaborare cu ceilalţi specialişti, aduce la cunoştinţa copilului cu capacitate de discernământ măsura propusă şi îi acordă acestuia sprijin în exercitarea dreptului la libera exprimare a opiniei;
  -  identifică copiii aflaţi în dificultate şi situaţiile care impun instituirea măsurilor de protecţie alternative;
  -  întocmeşte rapoarte psiho-sociale privind persoana/familia care urmează a lua copii în plasament, respectiv planul individualizat de protecţie al copiilor, propunând Comisiei pentru Protecţia Copilului Prahova/instanţei judecătoreşti instituirea măsurilor de protecţia specială;
  -  acordă asistenţă şi sprijin părinţilor decăzuţi din drepturile părinteşti în scopul responsabilizării acestora cu privire la creşterea şi îngrijirea copilului şi în vederea dobândirii drepturilor părinteşti;
  -  acordă asistenţă şi sprijin familiilor sau persoanelor care au în plasament copii, pentru reintegrarea în familia naturală;
  -  supraveghează familiile/persoanele care au copii în plasament, pe toată durata acestei măsuri;
  -  verifică şi reevaluează, cel puţin o dată la trei luni, împrejurările care au condus la luarea măsurii de plasament a unui copil la o persoană sau  familie şi propune Comisiei pentru Protecţia Copilului Prahova sau instanţei judecătoreşti, după caz, menţinerea, modificarea sau revocarea măsurii de protecţie instituită;
  -  acordă consiliere de specialitate atât părinţilor copilului, cât şi persoanelor implicate în cazuistica repartizată;
  -  în colaborare cu celelalte servicii controlează modul în care sunt respectate drepturile copilului în familia naturală sau substitutivă;
  -  asigură aplicarea hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Prahova şi a celorlalte comisii pentru protecţia copilului/instantei de judecată  în măsura în care au aplicabilitate în judeţul Prahova, urmăreşte şi supraveghează modul de aplicare a acestor hotărâri;
  -  colaborează cu Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din celelalte judeţe şi din sectoarele municipiului Bucureşti în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;
  -  asigură respectarea şi garantarea drepturilor copilului în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  -  respectă dispoziţiile speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter personal;
  -  aplică şi execută legile şi participă la activităţi de coordonare şi elaborare de reglementări în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi asistenţei sociale, aplică politicile şi strategiile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului;
  -  urmăreşte modul de respectare a drepturilor copilului în sistemul rezidenţial şi familial;
  -  oferă  asistenţă  şi sprijin  părinţilor copilului  pentru  a  pregăti  revenirea  acestuia în mediul său familial: reintegrarea şcolară, înscrierea în evidenţele dispensarelor, orice alte demersuri;
  -  colaborează cu centrele de plasament, centrele rezidenţiale de tip familial şi organismele private autorizate, solicitând realizarea pregătirii copilului în vederea acceptării de către acesta a măsurii de protecţie;
  -  acordă consiliere familiilor rezidente, instructorilor de educaţie, copiilor care beneficiază de măsură de protecţie în centrele rezidenţiale de tip familial şi familiilor naturale/ lărgite ale acestora;
  -  acordă consiliere de specialitate şi propune sprijin material sau financiar familiei naturale a copilului din sistemul rezidenţial în vederea reintegrării;
  -  determină opinia copilului cu privire la familia sau persoana propusă pentru a-l primi în plasament;
  -  colaborează permanent cu autorităţile administraţiei locale şi alte servicii pentru copil şi familie din comunitate, respectiv instituţiile sanitare şi poliţie, în vederea clarificării situaţiei juridice a copiilor aflaţi în sistem rezidenţial/plasament familial;
  -  depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei juridice a copiilor din sistem rezidenţial/plasament familial, inclusiv pentru declararea naşterii lor, în vederea identificării unor soluţii cu caracter permanent – reintegrarea în familia naturală, lărgită sau, dupa caz, adopţie;
  -  depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei şcolare şi a stării de sănătate a copiilor aflaţi din sistem rezidenţial/plasament familial;
  -  contribuie la mediatizarea dispoziţiilor legale în domeniul drepturilor copilului, identificând soluţii de integrare socio-profesională a copiilor care ies din sistemul de protecţie la împlinirea vârstei de 18 - 26 ani;
  -  participarea personalului propriu la programe de pregătire specifică, în funcţie de nevoile de formare identificate.