Începând cu data de 01.06.2022, noua adresă de mail oficială a instituției este: office@dgaspcph.ro

INFORMARE

Ca urmare a încetării stării de alertă, pentru clarificarea situației referitoare la valabilitatea certificatelor de încadrare în grad de handicap, vă comunicăm următoarele:

Certificatele de încadrare în grad de handicap își mențin valabilitatea pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

Menținerea valabilității certificatelor de încadrare în grad de handicap pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de alertă NU este condiționată de data la care acestea își încetează valabilitatea (în timpul sau în afara stării de alertă).

Astfel, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova,  din dorința de a asigura continuitatea drepturilor persoanelor cu dizabilități, vă informează că,  începând cu data de 9 martie 2022, în scopul evitării aglomerării și pentru eficientizarea procesului de evaluare, este necesară stabilirea unei programări de către persoanele interesate să depună documentele corespunzătoare evaluării/ reevaluării în scopul încadrării în grad de handicap. În acest sens, aceste persoane se pot adresa serviciilor de specialitate, după cum urmează:

  • pentru persoanele cu vârsta sub 18 ani, la Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități, prin e-mail: sec_copii_ph@yahoo.com sau la telefon: 0244-586.100, interior 229.
  • pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani, la Serviciul Evaluare a Persoanelor cu Handicap, prin e-mail: sec_adulti_ph@yahoo.com sau la telefon: 0244-586.100, interior 227.

De asemenea, persoanele interesate, se pot adresa primăriilor de domiciliu/ reședință în vederea acordării sprijinului necesar pentru obținerea unei progrămări la serviciile de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova.

Ultimele noutăți